Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2024, astfel duminică 14 ianuarie 2024, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 09.00 când vom avea bucuria de a-l avea în mi... mai mult
Articol publicat în 7-1-2024

Aveţi acum posibilitatea să redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe care l-aţi plătit în cursul anului precedent pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Antonie cel Mare (Sopor-Cluj-Napoca), Protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Dacă nu aţi depus formularul pentru un alt scop nobil aveţi acum posi... mai mult
Articol publicat în 1-1-2024

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis către presă o serie de precizări în legătură cu „poziția Bisericii față de parteneriatul civil în general”. Vasile Bănescu a subliniat că „parteneriatul civil legalizează concubinajul, îi deresponsabilize... mai mult
Articol publicat în 26-5-2023


File de pateric...
Pe unul din părinţi îl rugau fraţii să înceteze ostenelile cele mari. Iar el a răspuns: „Vă spun, fiilor, că Avraam are să se căiască, văzând darurile cele mari, pentru că nu s-a nevoit mai mult”.
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 430.

Din catehism...
A părăsit Fiul lui Dumnezeu cerul prin această „pogorâre”?
Fiul lui Dumnezeu n-a părăsit cerul prin această „pogorâre”. Căci El n-a încetat să fie Dumnezeu şi n-a părăsit firea dumnezeiască. Iar ca Dumnezeu e pretutindeni şi cu deosebire în cer. El umbla pe pământ cu firea noastră omenească, dar cu firea dumnezeiască era pretutindeni. Prin firea noastră Se afla „pogorât din cer”, dar prin firea dumnezeiască era unit cu Tatăl ... mai mult

Din Sfintele Canoane...
Can. 54 Trul. zice:
De vreme ce dumnezeiasca Scriptură ne învaţă pe noi în chip lămurit astfel: „Să nu intri la nici o rudă a trupului tău, spre a-i descoperi ruşinea ei” (Lv 18, 6); de Dumnezeu purtătorul Vasile a numărat (înşirat) în canoanele sale proprii câteva dintre căsătoriile oprite, trecând cu vederea pe cele mai multe, dar cu amândouă gătindu-ne nouă ceea ce este de folos. Căci... mai mult