Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula va avea loc sâmbătă, 20 APRILIE 2024 şi este organizat de Arhiepiscopia Clujului şi Asociaţiile de tineret: A.T.C.OR. Cluj, A.S.C.O.R. Cluj, la care se adaugă Asociația Prietenii Bisericii Studenților din Cluj- Napoca, Liga ... mai mult
Articol publicat în 5-4-2024

În perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezidențiale din anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotărârile sinodale din 13-14 februarie 1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie 2004, 5-7 martie 200... mai mult
Articol publicat în 11-3-2024

Sâmbătă, 09 martie 2024, sunt moşii de iarnă, vom săvârşi pomenirea de obşte a morţilor după următorul program:

ora 08.00: Parastasul Mare

ora 09.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Vă aşteptăm cu drag!

Articol publicat în 5-3-2024


File de pateric...
Adăuga [sfântul Epifanie] încă şi aceasta: „Omul împrumutându-se de la om pentru sărăcie, sau pentru trebuinţa înmulţirii şi dând înapoi, mulţumeşte cu adevărat, dar dă înapoi întru ascuns, fiindcă se ruşinează. Iar stăpânul Dumnezeu dimpotrivă, întru ascuns împrumutându-se, răsplăteşte înaintea îngerilor şi a arhanghelilor şi a drepţilor”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 70.

Din catehism...
Este vreo deosebire între botezul lui Ioan Botezătorul şi Botezul creştin cu apă şi duh, de care a fost vorba?
Da, este o mare deosebire între ele. Căci botezul lui Ioan Botezătorul nu era taină, ci numai simbol. El nu curăţa păcatele, fiindcă nu era cu Duh, ci numai cu apă. Prin scufundarea în apă el nu mai simboliza curăţirea internă. Deosebirea între cele două botezuri au făcut-o: Însuşi Ioan Botezătorul când a zis: „Eu vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel Ce vine dup... mai mult

Din Sfintele Canoane...
Can. 34 Laod. zice:
Nici un creştin nu se cuvine să părăsească pe martirii lui Hristos şi să se ducă la pseudomartiri, adică la ai ereticilor sau la cei ce mai înainte au fost eretici; căci aceştia sunt străini de Dumnezeu. Deci cei ce se vor duce la dânşii să fie anatema.