Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este cea legată de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvâ... mai mult


Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi dobândirea vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de Întruparea, Jertfa, Învierea şi Înălţarea Domnului nostru Iisu... mai mult


Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlp şi temelie a adevărului” (1 Tim 3, 15).Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuşi, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi o cugetare sfântă, şi apoi ... mai mult


Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască pe care a făcut-o oamenilor.