Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 »

„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci.”Aceste cuvinte arată că Sfântul Duh este întru totul egal cu Tatăl şi cu Fiul, fiind ca şi Ei veşnic, atotputernic, atotştiutor, pretutindeni de faţă, cuvenindu-I-se aşadar aceeaşi închi... mai mult


Da, avem. Sfântul Duh e numit de Sfântul Apostol Petru Dumnezeu, când îi spune lui Anania: „De ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi Duhului Sfânt (...) Nu oamenilor ai minţit, ci lui Dum... mai mult


Cuvintele acestea arată că Duhul Sfânt e din Tatăl, dar nu prin naştere ca Fiul, ci prin purcedere. Ce este însă purcederea şi prin ce se deosebeşte ea de naştere, Biserica n-a căutat să l... mai mult


Ei susţin că atunci când Mântuitorul zice: „pe Care Eu Îl voi trimite de la Tatăl”, arată că şi El Îl purcede pe Sfântul Duh. Dar noi spunem că trimiterea este altceva decât purcedere... mai mult


Ei mai susţin că dacă Fiul Îl trimite pe Duhul în lume, aceasta e un semn că Îl şi purcede din veşnicie, că numai atunci e trimisă o persoană dumnezeiască de alta în lume, când primeşt... mai mult


Ei spun că Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl, că în Sfânta Treime e numai un izvor şi pentru Fiul şi pentru Sfântul Duh: Tatăl. Sfântul Atanasie spune: „Sfântul Duh este din Tatăl, ... mai mult


Prima dată le-au adăugat într-un Simbol din Spania la 589. Dar la Roma s-au introdus cu mult mai târziu. La 809, Papa Leon al III-lea, când i s-a cerut să se spună şi la Roma Simbolul cu acest... mai mult


Nu pentru că Sfântul Duh ar fi mai mic decât Tatăl şi decât Fiul, căci toate câte le au Tatăl şi Fiul le are şi Sfântul Duh (In 16, 13-15), ci pentru că orice lucrare săvârşită de Dum... mai mult


Da, pentru aceasta. Dar Simbolul se ocupă în chip deosebit cu mântuirea oamenilor. Deci el vrea să arate că şi fapta mântuirii noastre a pornit, ca şi aceea a creării noastre, din Tatăl, a f... mai mult


1 2 3 4 »