Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 »

Şi într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.”Acest articol ne învaţă să credem în Sfânta Biserică, pe care ne-o înfăţişează ca fiind una, sfântă, sobornicească şi apostolească.Credem şi în Biserică, fiindcă ea este, cum spune Sfântul Apostol Pavel, „Trupul Său (al lui Hristos), plinătatea Celui Ce pe toate întru toţi le plineşte” (Ef 1, 23), avându-I deci în... mai mult


a. Ca aşezământ sfânt, Biserica este comuniunea şi comunitatea sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plină de viaţa şi lucrarea Duhului S... mai mult


Din Biserică fac parte toţi cei uniţi prin aceeaşi credinţă în Hristos, care se împărtăşesc din aceleaşi Sfinte Taine şi care sunt împărţiţi în cler şi popor. Ea cuprinde de asemene... mai mult


Mântuitorul a întemeiat Biserica prin însăşi jertfa Sa pe Cruce (FA 20, 28) şi Învierea din morţi, şi a făcut-o văzută ca o comuniune şi comunitate concretă sacramentală a oamenilor cu ... mai mult


Descoperirea dumnezeiască ne arată că Mântuitorul este Capul Bisericii, iar Biserica este trupul Lui, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „... şi pe El L-a dat peste toate Cap Bisericii ca... mai mult


Trupul lui Hristos” sau „Trupul Domnului”, căruia Sfinţii Părinţi îi spun şi „Trupul tainic al Domnului”, este semnul văzut al mântuirii noastre, adică al Întrupării Fiului lui Du... mai mult


Biserica prelungeşte Întruparea Mântuitorului prin neîntrerupta prezenţă a lui Hristos în sânul ei şi prin lucrarea Sfântului Duh în mădularele ei (In 14, 16). În calitatea lui de cap nev... mai mult


Devenim membri ai Bisericii prin harul Sfintelor Taine, îndeosebi prin Sfântul Botez, Taina Mirungerii şi Sfânta Împărtăşanie. Prin Sfântul Botez devenim făpturi noi în Hristos şi mădular... mai mult


1 2 3 »