Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 5 »

Acest articol este:

Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor”.Pentru că Botezul este uşa prin care omul intră în Biserică, el e cea dintâi dintre cele şapte Sfinte Taine.Sfintele Taine sunt acele lucrări sau acte sfinte văzute, întemeiate de Hristos şi săvârşite de Biserică prin episcopul şi preoţii ei, prin care se împărtăşeşte primitorului harul dumne... mai mult


Ca izvor al Sfintelor Taine, Mântuitorul Hristos este şi săvârşitorul lor, prin mijlocirea arhiereului şi a preotului. Ca unul Care e prezent fără întrerupere în Trupul Său tainic, adică ... mai mult


Sfintele Taine sunt în număr de şapte: Botezul, Mirungerea, Pocăinţa, Împărtăşania, Preoţia, Nunta şi Maslul. Acest număr e acela al darurilor Sfântului Duh (Is 11, 2-3) şi răspund... mai mult


Botezul este acea Sfântă Taină care, prin lucrarea văzută a întreitei cufundări în apă şi chemarea Sfintei Treimi, împărtăşeşte harul care şterge păcatul strămoşesc şi celelalte p... mai mult


Ştim din cuvintele Mântuitorului către Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (In 3, 5). De aici rezultă că în l... mai mult


Rezultă din următoarele: 1. Toţi oamenii sunt întinaţi de păcatul strămoşesc (Iov 14, 4; Ps. 50, 6; Rm 5, 12; Ef 2, 3). 2. Cei întinaţi de acest păcat nu pot intra în Împărăţia lu... mai mult


Sfânta Taină a Botezului a fost aşezată de Mântuitorul după slăvita Sa Înviere, prin porunca dată apostolilor, şi, prin ei, Bisericii: „mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, bote... mai mult


Cel ce se botează trebuie să se pocăiască de toate păcatele săvârşite şi să creadă în Iisus Hristos ca în Dumnezeu şi ca în Mântuitorul lumii, cum îi îndeamnă Sfântul Petru pe... mai mult


1 2 3 4 5 »