Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
Crezul, în articolele sale de la sfârşit, într-adevăr, ne învaţă aceleaşi adevăruri mântuitoare pe care le-am aflat şi în articolul şapte. Deosebirea însă este aceasta: în articolul ... mai mult


Nădejdea creştină este dorul şi aşteptarea cu încredere a Împlinirii tuturor bunătăţilor făgăduite de Dumnezeu omului care face voia Lui, fiindcă Dumnezeu este credincios în tot ce făg... mai mult


Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos făgăduieşte celor ce fac voia Tatălui ceresc viaţa veşnică, precum şi puterea, împreună cu mijloacele prin care se deosebeşte această fericire,... mai mult


Nădejdea creştină izvorăşte din credinţa în tot ce ne-a făgăduit Dumnezeu (Ga 5, 5). Credinţa ne asigură că Dumnezeu este neţărmurit de credincios, este puternic, este bun; şi avem năd... mai mult


În bunătăţile făgăduite de Dumnezeu este îndreptăţit să nădăjduiască tot creştinul care păzeşte poruncile lui Dumnezeu, precum şi păcătosul care se pocăieşte. „Nu tot cel ce-Mi ... mai mult


Însoţitoarea nădejdii creştine este frica de păcat. Nădejdea e ca o luntre cu două lopeţi: pe una scrie îndurarea lui Dumnezeu, iar pe cealaltă, frica de dreptatea lui Dumnezeu. Sfântul Apo... mai mult


Negreşit, nădejdea creştină este un dar dumnezeiesc, care se pogoară în inima omului ca o „iluminare de la Dumnezeu”.[1] Duhul lui Dumnezeu ţine trează înlăuntrul nostru încrederea în ... mai mult


Cine nădăjduieşte în Dumnezeu se bucură de o deosebită ocrotire din partea Lui. „Cei ce se Încred În Domnul sunt ca muntele Sionului: în veac nu se va clinti cel ce locuieşte În Ierusalim... mai mult


Înainte de toate, nădejdea înaripează sufletul cu o vie dorire spre Dumnezeu. De aceea dă şi o deosebită putere şi trăinicie credinţei. Astfel, cel ce nădăjduieşte în Dumnezeu dobândeş... mai mult


Se spune că păcătuieşte împotriva nădejdii creştine: 1) Cel ce se încrede numai în el însuşi sau în alte făpturi, iar nu în Dumnezeu; 2) Cel ce se deznădăjduieşte de ajutorul lui Dumn... mai mult


1 2 »