Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
Prin rugăciunea obştească sau rugăciunea Bisericii se înţelege acel fel de rugăciune făcută în numele Bisericii şi din porunca ei, potrivit năzuinţelor ei şi după rânduielile întocmit... mai mult


Rugăciunea Bisericii, adică rugăciunea obştească, care se săvârşeşte de Biserică prin preoţii ei, este un folos nepreţuit. Unindu-ne la rugăciune toţi credincioşii, în biserică, avem ... mai mult


Biserica este locaşul sfânt, obştesc (public) în care se preamăreşte Dumnezeu, se săvârşeşte Taina Sfintei Jertfe a lui Hristos şi în care se adună credincioşii spre a se împărtăşi d... mai mult


Sfinţii Apostoli şi cei dintâi creştini se adunau, la început, să săvârşească Taina Sfintei Jertfe a lui Hristos în casa unuia dintre ei, iar mai târziu, în biserici anume zidite. 1.... mai mult


Pe vremea prigoanelor, ca şi în timpul Sfinţilor Apostoli, unii creştini se adunau la Sfânta Liturghie în zorii zilei[1], alţii în liniştea nopţii, iar locaşurile în care se adunau erau lu... mai mult


După ce prigoanele au încetat şi Biserica a dobândit pacea, adică din vremea împăratului Constantin cel Mare (313) şi până astăzi, Sfânta Liturghie se slujeşte în chip obişnuit numai î... mai mult


O biserică se zideşte de obicei pe un loc mai înalt, în mijlocul parohiei. 1. În Vechiul Testament, Dumnezeu Se descoperă pe munţi; Mântu-itorul S-a rugat pe munte; pe munte era zidit templ... mai mult


Pe dinafară o biserică este întocmită astfel încât să ne îndemne cât mai mult la rugăciune şi evlavie. De obicei, biserica este înaltă şi impunătoare pentru că ea este locaşul Celui P... mai mult


De obicei, o biserică trebuie să aibă trei părţi: nartică (nartex) sau pronaos, naos (naie) şi altar. Unele biserici au în faţă câte un pridvor cu arcuri deschise, sprijinite pe stâlpi de ... mai mult


Altarul este partea cea mai sfântă a bisericii şi închipuie cerescul cort, unde sunt adunările îngerilor şi odihna sfinţilor[1], „şi îl avem ca alt cer”[2]. [1]Ibidem, p. 385. [2]Ibide... mai mult


1 2 »