Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
În Biserica Ortodoxă această Sfântă Taină se împărtăşeşte creştinului îndată după Botez; de aceea, rânduiala ei nu alcătuieşte o slujbă aparte, de sine stătătoare, ci e împreunat... mai mult


Este untdelemnul amestecat cu mirodenii, pregătit (fiert) după o rânduială anumită în fiecare an, în primele trei zile din săptămâna Patimilor şi sfinţit de către Patriarhul ţării, joi ... mai mult


După săvârşirea Botezului, preotul citeşte îndată o rugăciune în care Îi cere lui pe Dumnezeu să-l învrednicească pe noul botezat de darul ungerii cu Sfântul Mir şi de împărtăşirea ... mai mult


Înconjurarea mesei de botez, spălarea pruncului şi tunderea părului.Sujitorii, împreună cu naşul şi pruncul, înconjoară de trei ori cristelniţa şi masa pe care este Sfânta Evanghelie, cântând imnul: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi ... mai mult


După ce preotul rosteşte mai multe rugăciuni pentru păstrarea neştirbită a darurilor Botezului şi Sfântului Mir în noul botezat, udă în apă faşa pruncului şi stropeşte întâi faţa ace... mai mult


După alte rugăciuni, preotul taie cruciş câteva fire din creştetul pruncului şi le pune în cristelniţă rostind cuvintele: „Se tunde robul (roaba) lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui...” ... mai mult


Se termină cu o scurtă ectenie întreită pentru prunc şi pentru naş, după care se face otpustul. Preotul Îl împărtăşeşte apoi pe prunc cu Sfintele Taine în faţa uşilor împărăteşti. ... mai mult