Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Numai acela care are puterea şi dreptul de a dezlega, adică episcopul şi preotul, căci numai apostolilor şi urmaşilor lor, episcopii şi preoţii, le-a dat Hristos puterea şi porunca de a lega ... mai mult


Toţi trebuie să ne spovedim, chiar şi aceia cărora ni se pare că nu greşim şi nu păcătuim cu nimic. Aşa ne învaţă Sfântul Ioan Evanghelistul, ucenicul cel iubit al Domnului: „Dacă zic... mai mult


Mărturisirea păcatelor înaintea duhovnicului trebuie să fie: a) completă, adică să cuprindă toate păcatele săvârşite după Botez sau, mai exact, de la ultima spovedanie şi să nu ascundă... mai mult


Spovedania nu este legată de termene sau soroace anumite din cursul anului. Putem alerga la duhovnic ori de câte ori şi oricând simţim nevoia de a ne uşura sufletul de povara păcatelor, sau de ... mai mult


Este biserica şi anume înaintea icoanei Mântuitorului Hristos. Numai cei bolnavi sau cei care nu pot veni la biserică pot fi spovediţi acasă la ei.Preotul, îmbrăcat în epitrahil şi felon, zice obişnuitele rugăciuni începătoare, Psalmul 50 (psalmul mărturisirii şi al pocăinţei), troparele de umilinţă, şi apoi două molitfe, în car... mai mult


Epitimiile (canonul sau certarea) sunt mijloace de pocăinţă rânduite de duhovnic păcătosului care se spovedeşte, ca de pildă: rugăciuni, metanii, cercetarea bisericilor, fapte de milostenie, ... mai mult


Taina Pocăinţei se află în strânsă legătură cu Sfânta Împărtăşanie, pentru că, de regulă, împărtăşirea fără spovedanie nu se poate, iar cei ce se spovedesc o fac cu scopul de a se... mai mult