Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 »

Poruncile privitoare la îndatoririle credincioşilor faţă de Biserică se numesc porunci bisericeşti. Aceste porunci sunt în număr de nouă.Întâia poruncă bisericească este următoarea: Să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi sărbătoare.Această poruncă tâlcuieşte porunca a patra dumnezeiască, arătând felul în care sunt datori creştinii să prăznuiască zilele de sărbătoare. Ea cere creştinului să se roage lui Dumnezeu, ... mai mult


A doua poruncă bisericească ne arată că trebuie să ţinem toate posturile de peste an.


Porunca postului o găsim în Sfânta Scriptură. Timpul pentru îndeplinirea acestei îndatoriri îl hotăreşte însă Biserica, prin porunca aceasta. Postul este mijloc potrivit pentru înfrânarea... mai mult


A treia poruncă bisericească este următoarea: Să-i cinstim pe slujitorii bisericeşti.


Această poruncă învaţă că e de datoria creştinului să dea cinstire celor ce fac parte din starea preoţească, deoarece aceştia sunt slujitori ai sfintelor altare, propovăduitori ai cuvântu... mai mult


Să ne spovedim şi să ne împărtăşim în fiecare dintre cele patru posturi mari de peste an, sau, dacă nu putem, cel puţin o dată pe an, în Postul Sfintelor Paşti.Prin Sfânta Taină a Botezului, omul se curăţă de păcatul strămoşesc şi de orice alt păcat săvârşit până atunci. În timpul vieţii însă, ispitele îl pot duce mereu pe creştin la că... mai mult


A cincea poruncă bisericească ne Îndeamnă să ne rugăm pentru ocârmuitorii noştri.


1 2 3 »