Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 5 »

Porunca întâi este aceasta: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Cel Ce te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine” (Iş 20, 2-3).Această poruncă învaţă că Dumnezeul cel din ceruri este adevăratul şi singurul Dumnezeu, Căruia I se cuvine slujirea şi slava dumnezeiască, şi opreşte închinarea la alţi dumnezei născo... mai mult


Împotriva acestei porunci păcătuieşte: 1) cel ce se închină la idoli; 2) cel ce, cu ştiinţă şi voinţă, crede altfel decât învaţă Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, adică ereticii; ... mai mult


Nu, căci cinstirea dată lor este - precum s-a arătat mai înainte - alta decât aceea care I se dă lui Dumnezeu. Îngerilor şi sfinţilor li se roagă creştinul numai pentru ca aceştia să mijl... mai mult


Porunca a doua este aceasta: „Să nu-ţi faci ţie chip cioplit, şi nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aicea jos, ori din câte sunt în... mai mult


Porunca a doua învaţă că creştinul nu trebuie să se închine la idoli, adică la lucruri făcute de mâini omeneşti sau la alte făpturi ale lui Dumnezeu, pe care să le socotească înzestrate... mai mult


Este drept că creştinii nu se mai gândesc astăzi la zei mincinoşi, adică la idoli, aşa cum credeau unele popoare din vechime. Dar cuvântul „idol” a primit în creştinism şi un alt înţe... mai mult


Nu, căci - precum s-a arătat - creştinii nu se închină materialului din care sunt făcute icoanele, nici zugrăvelilor de pe lemn, ci persoanelor al căror chip este zugrăvit pe icoane. Porunca... mai mult


Porunca a treia este: „Să nu iei numele Domnului, Dumnezeului tău, în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui” (Iş 20, 7).Această poruncă învaţă că este oprit a huli numele lui Dumnezeu, adică a-l rosti fără cinstea cuvenită. Iată şi temeiul acestui lucru: numele oricărei fiinţe sau lucru trezeşte în noi ... mai mult


1 2 3 4 5 »