Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
Nu. Căci omul, după însăşi firea sa, e făcut să trăiască laolaltă cu semenii săi. Omul are, adică, în sine o pornire care-l atrage către semenii săi, de ajutorul cărora are nevoie pent... mai mult


Asemenea datoriilor către sine însuşi, datoriile către aproapele se cuprind şi ele în trei virtuţi de seamă: 1) cinstirea sau res­pectarea aproapelui; 2) dragostea către aproapele; 3) drep... mai mult


Răspunsul ni-l dă Însuşi Mântuitorul, în frumoasa parabolă despre samariteanul milostiv (Lc 10, 29-37), care a legat rănile şi a dat ajutor celui căzut între tâlhari, fără să cerceteze ... mai mult


Cinstirea aproapelui, ca şi cinstirea de sine însuşi, este recunoaşterea vredniciei pe care o are fiecare semen al nostru de la Dumnezeu şi înaintea lui Dumnezeu, ca om. Sfântul Apostol Pavel s... mai mult


Împotriva cinstirii aproapelui se păcătuieşte prin dispreţuirea lui, adică prin nerecunoaşterea vredniciei şi a însuşirilor cu care l-a înzestrat Dumnezeu pe fiecare om. De asemenea se păc... mai mult


Dragostea către aproapele este virtutea prin care creştinul doreşte şi voieşte aproapelui binele vremelnic şi veşnic, dându-şi totodată şi silinţa de a-i face acest bine. În virtutea ace... mai mult


Da, şi încă ea este neapărat necesară pentru mântuire. Este adevărat că în fruntea tuturor datoriilor creştineşti stă dragostea către Dumnezeu. Pe aceasta o numeşte Mântuitorul „marea... mai mult


Dragostea către aproapele, ca virtute creştină trebuie să fie: 1) Sfântă, ceea ce înseamnă că ea trebuie să decurgă din dragostea către Dumnezeu, care este Tatăl Ceresc al tuturor. „I... mai mult


Da, şi tocmai prin aceasta se deosebeşte dragostea creştină de cea firească. Oricare altă dragoste poate să izvorască din aşteptarea unor foloase trecătoare; de la cel ce ne duşmăneşte, ... mai mult


Sfânta noastră Biserică ne mai învaţă nu numai să nu-l urâm şi să nu-l prigonim pe vrăjmaşul nostru, ci: a) Să fim gata a ne împăca cu el (Mt 5, 23-24); b) Să fim iertători (Mt 28,... mai mult


1 2 »