Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Prin stat se înţelege „organizarea politică şi juridică a societăţii umane pe un teritoriu limitat”. Rostul statului este ca, prin aşezăminte şi legi întemeiate pe dreptate, să ocrote... mai mult


Sfânta noastră Biserică Ortodoxă propovăduieşte pacea cu tot zelul şi cu toată puterea ei. Ea învaţă că Dumnezeul creştinilor este „Dumnezeul păcii” (Rm 15, 33; 16, 20; 1 Co 14, 33; ... mai mult


Sfânta noastră Biserică aşază pacea pe temeiul dragostei, după porunca Mântuitorului: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Mt 22, 39). Unde sălăşluieşte dragostea, acol... mai mult


Despre război, Biserica nu a primit de la Mântuitorul o poruncă anumită. Dar din faptul că întreaga învăţătură a Mântuitorului este străbătută de duhul dragostei şi al păcii, înţele... mai mult


Este un lucru recunoscut că nimeni nu a lucrat în trecut mai mult şi mai temeinic la ridicarea vieţii omeneşti, atât a persoanelor cât şi a obştii, decât creştinismul. Precum aluatul face s... mai mult