Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Simbolul Credinţei sau Crezul este înfăţişarea pe scurt a învăţăturii pe care creştinul trebuie s-o cunoască, s-o primească cu credinţă şi s-o mărturisească.Simbolul de Credinţă se numeşte Niceo-Constantinopolitan, sau de la Niceea şi Constantinopol.Acest Simbol de Credinţă a fost alcătuit de primele două Sinoade ecumenice: cel de la Niceea, în anul 325, şi cel de la Constantinopol, în anul 381. Cel dintâi, prin cei 318 Sfinţi Părinţi ... mai mult


Înaintea Simbolului de Credinţă Niceo-Constantinopolitan, aproape fiecare comunitate creştină din oraşele mari îşi avea simbolul ei de credinţă, fiindcă Bisericile locale nu se puteau lipsi... mai mult


Crezul are 12 articole. Acestea sunt: 1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. 2. Şi întru unul Domn Iisus Hr... mai mult


Simbolul Credinţei cuprinde patru părţi:

1) Despre Sfânta Treime (art. 1-8)

2) Despre Biserică (art. 9)

3) Despre Sfintele Taine (art. 10)

4) Despre viaţa viitoare (art. 11-12).Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.Cuvântul „cred” (persoana I, singular) înseamnă că eu primesc şi mărturisesc ceea ce învaţă Biserica despre Dumnezeu. El are acelaşi sens ca şi cuvântul „credinţă”. Să vedem ce ... mai mult


Acestea sunt:

1) Înţelegerea tainelor care depăşesc puterile minţii.

2) Ridicarea sufletului până la Dumnezeu, pentru ca unindu-ne cu El, să ne putem mântui.Sfântul Chiril al Alexandriei leagă credinţa de cunoaşterea lucrurilor credinţei prin textul din Ioan: „Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu” (In... mai mult