Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Întrebare. Dacă un copil catehumen ca de şapte ani, sau un om matur (catehumen), s-ar întâmpla a fi la vremea când se face aducerea Jertfei, şi neştiind, s-ar împărtăşi, ce trebuie să se facă în privinţa acestuia?
Răspuns. Trebuie a se lumina, căci de Dumnezeu a fost chemat

Întrebare. Dacă catehumenul ar fi demonizat, şi însuşi el sau rudele lui ar dori ca el să primească sfântul Botez, dacă trebuie să-l ia sau nu, şi mai ales când este spre moarte?
Răspuns. Dacă cel îndrăcit nu se va curăţi de necuratul duh, nu va putea primi Sfântul Botez; dar la sfârşitul vieţii se botează

Întrebare. Dacă cineva credincios se îndrăceşte, se cuvine a se împărtăşi cu Sfintele Taine, ori nu?
Răspuns. Dacă nu trădează Taina, nici în alt chip oarecare nu o huleşte, să se împărtăşească, dar nu în fiecare zi, căci destul este numai duminica

Întrebare. Dacă oarecare catehumen, fiind bolnav, îşi iese din minte şi nu poate însuşi mărturisi credinţa, şi rudele lui se roagă să primească Sfântul Botez până este viu, se cuvine a i-l da sau nu?
Răspuns. Se cuvine a-l lua, dacă nu se bântuieşte de duh necurat

Întrebare. Dacă femeia s-ar împreuna noaptea cu bărbatul său, sau bărbatul cu femeia, şi s-ar face liturghie, se cuvine a se împărtăşi sau nu?
Răspuns. Nu se cuvine, căci Apostolul spune lămurit: „Să nu vă lipsiţi unul de altul fără numai prin înţelegere întreolaltă, la timpul potrivit, ca să vă îndeletniciţi cu rugăciunea, şi (apoi) iarăşi să vă împreunaţi, ca să nu vă ispitească pe voi satana pentru neînfrânarea voastră” (I Cor. 7, 5)

Întrebare. Dacă o femeie catehumenă şi-a dat numele său ca să se lumineze, iar în ziua botezării sale i s-au întâmplat cele după obiceiul femeiesc, se cuvine ei a se lumina întru acea zi? ori să amâne? şi cât să amâne?
Răspuns. Se cuvine să amâne până ce se va curăţi

Întrebare. Dacă o femeie va ;ti că are cele obişnuite femeilor, se cuvine a se apropia de Taine în ziua aceea, ori nu?
Răspuns. Nu se cuvine până ce nu se va curăţi

Întrebare. Femeia de va naşte la Paşti, se cuvine a ajuna şi a nu bea vin, sau să se dispenseze de ajunare şi de a nu bea vin pentru că a născut?
Răspuns. Ajunarea s-a rânduit în scopul rânduirii trupului. Deci de este trupul întru smerenie şi slăbiciune, se cuvine să primească hrană şi băutură după cum voieşte şi poate să suporte

Întrebare. Oare se cuvine clericului a se ruga fiind de faţă arieni sau alţi eretici şi nu-i va strica în cazul când se va ruga sau va aduce jertfa în prezenţa lor?
Răspuns. La dumnezeiasca aducere, diaconul strigă mai înainte de sărutare: „Cei neîmpărtăşiţi (chemaţi) ieşiţi”; deci nu li se cuvine a fi de faţă, fără numai de făgăduiesc a se pocăi şi a fugi de eres

Întrebare. Dacă cineva ar fi bolnav şi foarte slăbit de boală îndelungată, şi vor veni sfintele Paşti, se cuvine negreşit a ajuna, sau clericul poate să-l absolve pe el să primească ce poate, sau şi untdelemn şi vin, din cauza multei lui neputinţe?
Răspuns. Se cuvine a se îngădui sa ia cel bolnav şi hrană şi băutură cât poate suporta; căci este cu dreptate ca mai cu seamă cel slăbit să se împărtăşească de untdelemn

1 2 »


->