Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » ... 93
Cuvântul înger, care vine din limba latină (angelus), iar în aceasta din limba greacă (anghelos), înseamnă vestitor. Îngerii au, printre alte însuşiri, pe aceea să vestească oamenilor voia... mai mult


Am văzut că ei sunt vestitorii voii sau hotărârilor lui Dumnezeu. Unii dintre ei, ca firi curate, neînclinate spre rău sau greu de pornit la aşa ceva, se mişcă continuu în cor, în jurul Cau... mai mult


Sunt acei îngeri care, în frunte cu căpetenia lor, Lucifer, din trufie, au rupt comuniunea cu Dumnezeu, devenind duhuri rele, căzând deci din starea în care au fost creaţi. Aceştia îi ispites... mai mult


Această răutate le vine din iubirea de sine şi din mândrie. Dumnezeu i-a făcut buni, cum a făcut bun tot ce există (Fc 1, 31), dar ei au călcat porunca ascultării de Dumnezeu şi au fost arun... mai mult


Sfânta Scriptură ne spune că, la început, Dumnezeu a făcut cerul şi pământul (Fc 1, 1). Am văzut mai înainte că „cerul” din aceste cuvinte înseamnă lumea nevăzută a îngerilor. Păm... mai mult


Nu. Făpturile au fost curate, nevinovate şi nevătămătoare atunci când au fost zidite: „Şi a privit Dumnezeu toate câte făcuse şi iată erau bune foarte” (Fc 1, 31).Sfânta Scriptură ne spune că în ziua a şasea, după ce a făcut toate celelalte fiinţe, Dumnezeu, în Sfânta Treime, a zis: „Să facem pe om după chipul şi asemănarea Noastră” (Fc 1, 26... mai mult


Dumnezeu a văzut că nu este bine să fie omul singur: „Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său (...) bărbat şi femeie i-a făcut” (Fc 1, 27). „Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o lu... mai mult


Eva n-a fost făcută din ţărână, ci din coasta lui Adam, pentru că în bărbat şi femeie este o singură fire trupească, un singur izvor al neamului omenesc. De aceea, de la început n-au fost... mai mult


Chipul lui Dumnezeu în om este mănunchiul de puteri sufleteşti - raţiunea, voinţa, simţirea - cu care omul se îndreaptă spre Dumnezeu printr-o activitate neobosită pentru desăvârşire, iar ... mai mult


1 ... « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » ... 93