Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » ... 93
După ce l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a aşezat în Rai şi i-a pus hrana la îndemână, făcând „să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare” (Fc 2, 9).... mai mult


În Rai, primul om era împodobit cu minte sănătoasă, inimă curată şi voinţă liberă. El însă nu era desăvârşit, căci desăvârşirea se câştigă prin încercare şi deprindere. Ea con... mai mult


Dumnezeu l-a făcut pe om ca acesta să se împărtăşească de bucuria de a fi în preajma lui Dumnezeu şi de fericirea de a-L cunoaşte, de a-L iubi şi de a-L slăvi pe Dumnezeu. El este încunun... mai mult


Porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam este aceasta: „Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri!” (Fc 2, ... mai mult


Un timp au păzit-o. Dar din îndemnul diavolului, în chip de şarpe, şi sub pornirea mândriei lor, mai întâi Eva şi apoi Adam au mâncat din pomul oprit, călcând porunca lui Dumnezeu. Dumneze... mai mult


Acest păcat se numeşte păcatul strămoşesc, fiindcă îşi are originea în căderea primilor părinţi ai noştri (protopărinţilor) prin neascultare faţă de porunca dată lor de Dumnezeu (Fc ... mai mult


Aceasta este o taină mare. Ceea ce se poate spune este că păcatul acesta, pe care-l moştenim din tată în fiu, prin naşterea firească[1], nu ni se socoteşte ca păcat al nostru, personal, ci c... mai mult


Păcatul strămoşesc a adus primilor oameni pierderea harului lui Dumnezeu, adică ruperea legăturii cu Dumnezeu, cu ei înşişi şi cu lumea[1]. Acest păcat a mai adus slăbirea chipului lui Dumn... mai mult


Dumnezeu Se îngrijeşte de lume. Această lucrare prin care Dumnezeu Se îngrijeşte de lume se numeşte pronie sau providenţă. Prin pronie, Dumnezeu păstrează lumea în totalitatea ei şi fiecar... mai mult


Simbolul Credinţei se referă la Dumnezeu Fiul întrupat începând cu articolul al doilea şi până la articolul al şaptelea.1 ... « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » ... 93