Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
Cuvântul „Apostol” înseamnă „trimis”. El priveşte în primul rând pe cei doisprezece Apostoli, care au fost trimişi la propovăduire de Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. Aceştia sun... mai mult


Avem dovezi clare despre insuflarea dumnezeiască a Sfintei Scripturi. (Vezi despre V. T.: Ieş 4, 12; 2 Rg 23, 2; Is 6, 1-8; 8, 1; Avc 2, 2 şi altele). Iisus Hristos numeşte Vechiul Testament cuvâ... mai mult


Avem dovezile păstrate de Sfânta Tradiţie. În adevăr, mulţi Părinţi şi Scriitori bisericeşti dau mărturie despre insuflarea Sfintei Scripturi. Astfel, Sfântul Irineu spune că Scriptura e ... mai mult


Insuflarea sau inspiraţia dumnezeiască este acea înrâurire specială a lui Dumnezeu asupra autorului sfânt prin care: 1) mintea lui se luminează în mod excepţional prin lucrarea Duhului Sfânt... mai mult


Înţelegerea Sfintei Scripturi nu este la îndemâna fiecăruia dintre noi, oamenii, fiindcă adevărurile pe care ea ni la prezintă sunt mai presus de mintea noastră omenească, sunt adevăruri du... mai mult


Sfânta Scriptură cuprinde trei înţelesuri: 1. înţelesul după literă, obştesc, sau istoric; 2. înţelesul sufletesc; 3. înţelesul duhovnicesc. Origen, care e izvoditorul acestor trei trepte... mai mult


Tâlcuirea dreaptă a Sfintei Scripturi cere: 1. o viaţă curată şi înflorită de virtuţi; 2. cunoaşterea voii dumnezeieşti prin studiul îndelungat şi smerit al Descoperirii dumnezeieşti; 3.... mai mult


Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie este învăţătura dată de Dumnezeu prin viu grai Bisericii şi din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu. Ca şi Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie... mai mult


Sfânta Tradiţie a luat naştere înainte de Sfânta Scriptură. În înţelepciunea Sa, Dumnezeu a voit ca adevărurile Descoperirii dumnezeieşti să fie date întâi prin viu grai, spre a fi uşor... mai mult


La începutul Bisericii, învăţătura a venit de la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era astfel învăţătura şi predica vi... mai mult


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93