Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
De la ultimul Sinod ecumenic (787) până astăzi, oamenii învăţaţi ai Bisericii Ortodoxe au cercetat cu atenţie Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi au scos din ele învăţăturile treb... mai mult


Să păstrăm cu sfinţenie şi neatins cuprinsul ei, la fel cu acela al Sfintei Scripturi, aşa cum au făcut Părinţii din cele mai vechi timpuri. Iată sfatul Sfântului Vasile cel Mare în aceast... mai mult


Iată cum lămureşte Vincenţiu de Lerin aceste semne: „În Biserica Universală trebuie mare grijă, ca acel lucru să-l ţinem, care a fost crezut pretutindeni, totdeauna, de toţi... Lucrul aces... mai mult


Biserica statorniceşte aceste adevăruri prin hotărârile (canoanele)Sinoadelor ecumenice şi prin Cărţile simbolice. Definiţiile date la Sinoadele ecumenice ies dintr-un material bogat, frămân... mai mult


Un Sinod ecumenic este adunarea episcopilor întregii Biserici dreptcredincioase pentru statornicirea, formularea şi întărirea învăţăturii şi regulilor de viaţă ale Bisericii.Obârşia ţinerii Sinoadelor ecumenice se ridică până la Sfinţii Apostoli, care au convocat un Sinod la Ierusalim în anul 50, unde, sub paza şi împreună-lucrarea Sfântului Duh (FA 15, 28), a... mai mult


Ei Îl înfăţişau pe Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Capul nevăzut al Bisericii, aşa cum ni se spune în cuvintele: „Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cel ce se leapă... mai mult


După Înălţarea Sa la cer, Mântuitorul a încredinţat conducerea Bisericii Sale Sfinţilor Apostoli, aşa cum spune El Însuşi: „Aşa cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume, tot astfel i-am trimi... mai mult


Mântuitorul a dat Apostolilor, şi prin ei urmaşilor acestora, puterea de a învăţa, adică de a propovădui adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, puterea de a sfinţi, adică de a împărtăşi cre... mai mult


Fiecare Apostol deţinea şi folosea această putere asupra credincioşilor săi, însă respectând cuvântul Domnului, de a păstra împreună cu ceilalţi Apostoli „unirea Duhului întru legătur... mai mult


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93