Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »

Biserica noastră are şi alte slujbe prin care se sfinţeşte omul,şi anume ierurgiile.Sunt rugăciuni de binecuvântare şi sfinţire a omului în diferite mo-mente şi împrejurări ale vieţii, precum şi de binecuvântare şi sfinţire a firii înconjurătoare şi a diferitelor obie... mai mult


Să curăţească şi să binecuvinteze pe om şi firea înconjurătoare sau vietăţile şi lucrurile de care omul are nevoie pentru trai sau pentru mântuirea sufletului şi preamărirea lui Dumneze... mai mult


Prin ele puterea sfinţitoare şi înrâurirea curăţitoare a Bisericii se revarsă atât asupra fiinţei omeneşti, cât şi asupra întregii firi, scoţând-o de sub puterea blestemului şi sfinţi... mai mult


Răspundem că puterea de înrâurire a lucrării dumnezeieşti nu poate fi mărginită numai la sufletul omului. Căci omul este nu numai suflet, ci şi trup, este o fiinţă legată de pământ şi ... mai mult


Întâi prin aceea că şi unele, şi altele mijlocesc harul şi sfinţirea omului; al doilea, prin aceea că şi unele, şi altele lucrează în chip tainic, prin puterea nevăzută a harului dumneze... mai mult


În primul rând prin faptul că Sfintele Taine sunt întemeiate de către Mântuitorul Însuşi şi privesc numai viaţa omului, sfinţind momentele sau împrejurările cele mai de seamă din cursul ... mai mult


Unele se săvârşesc în biserică, de pildă: molitfa mamei la 40 de zile după naştere, sfinţirea vaselor şi a veşmintelor bisericeşti ş. a.; iar altele, afară din case, pe câmp: binecuvân... mai mult


Unele din ele pot fi săvârşite numai de episcop, altele, de preot.După menirea lor, ierurgiile pot fi de două feluri:

a) pentru lucruri;

b) pentru persoane.


1 2 »