Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 ... « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » ... 155

Se mai spunea că în toată vremea vieţii sale [avva Arsenie], când şedea la lucrul mâinilor, avea o cârpă în sân, pentru lacrimile care curgeau din ochii săi. Şi auzind avva Pimen că a ad... mai mult

Povestit-a avva Daniel pentru dânsul [avva Arsenie], că niciodată nu voia să grăiască vreo întrebare din Scriptură, măcar că putea să grăiască, de ar fi voit. Încă nici scrisoare degrab... mai mult

Povestit-a iarăşi avva Daniel pentru avva Arsenie, că odată el a chemat pe părinţii mei, adică pe avva Alexandru şi pe Zoil şi smerindu-se pe sine, a zis: „Fiindcă dracii se luptă cu mine... mai mult

Au venit odată oarecari bătrâni la avva Arsenie şi mult l-au rugat ca să se întâlnească cu dânsul. Iar el le-a deschis lor. Şi l-au rugat pe el să le spună lor cuvânt pentru cei ce se lin... mai mult

Zis-a avva Ammona: „Patrusprezece ani am făcut în schit, rugându-mă lui Dumnezeu noaptea şi ziua, ca să-mi dăruiască să biruiesc mânia”

Zis-a avva Agathon: „Călugărul trebuie să nu lase conştiinţa să-l învinuiască în nici un lucru”

Zis-a avva Petru, acela al lui avva Lot, că era odată la chilia lui avva Agathon şi a venit către acesta un frate, zicând: „Voiesc să locuiesc cu fraţii; deci spune-mi, cum voi locui cu ei?... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Fără de păzirea dumnezeieştilor porunci, nu sporeşte omul în nici o faptă bună”

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Niciodată nu m-am culcat să dorm având (ceva) asupra cuiva, nici am lăsat pe cineva să se culce, să doarmă având (ceva) asupra mea [Mt 5, 23 şi Mc 9, 25]. Ac... mai mult

Se spunea pentru avva Agathon, că s-au dus oarecari la dânsul auzind că are dreaptă şi mare socoteală. Şi vrând să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui: „Tu eşti Agathon? Am auzit pentru t... mai mult

1 ... « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » ... 155


->
Adaus