Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 5 6 »

Unui frate făcându-i-se strâmbătate de către alt frate, a venit la avva Sisoe şi i-a zis: „Mi s-a făcut strâmbătate de cutare frate şi eu voi să-mi fac izbândă”. Iar bătrânul îl ru... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Sisoe, zicând: „Ce voi face, că de multe ori merg la biserică şi de multe ori se face pomană şi mă ţin?” I-a zis lui bătrânul: „Osteneală are lucrul”.... mai mult

Zicea ucenicul lui avva Sisoe, către dânsul: „Părinte, ai îmbătrânit, să mergem de acum aproape de lume”. I-a zis lui bătrânul: „Unde nu este femeie, acolo să mergem”. I-a zis lui uc... mai mult

De multe ori îi zicea ucenicul lui avva Sisoe: „Avvo, scoală-te, să mâncăm!” Iar el zicea către dânsul: „Dar n-am mâncat, fiule?” Iar ucenicul îi răspundea: „Nu, părinte”. Şi z... mai mult

Zis-a odată avva Sisoe cu îndrăzneală: „Îndrăzneşte, iată treizeci de ani am de când nu mă mai rog lui Dumnezeu pentru păcat. Ci aşa mă rog, zicând: «Doamne, Iisuse, apără-mă de li... mai mult

Un frate i-a zis lui avva Sisoe: „Cum de nu mă părăsesc patimile?” I-a răspuns lui bătrânul: „Vasele lor înlăuntru tău sunt. Dă-le lor arvună şi se duc”.

Şedea odată avva Sisoe în muntele lui avva Antonie singur. Şi zăbovind slujitorul lui să vină la dânsul, timp de zece luni nu a văzut om. Umblând prin munte, a găsit un faranit, care vâna ... mai mult

S-a făcut pomană în muntele lui avva Antonie şi s-a aflat acolo un vas cu vin. Şi luând unul din bătrâni un văscior şi un pahar l-a dus la avva Sisoe şi i-a dat lui şi a băut. Asemenea ş... mai mult

A venit cineva din fraţi la avva Sisoe în muntele lui avva Antonie. Şi vorbind ei, l-a întrebat avva Sisoe: „Nu am ajuns la măsurile lui avva Antonie, părinte?” Şi i-a zis lui bătrânul: ... mai mult

A venit odată unul din tebei la avva Sisoe, vrând să se facă călugăr. Şi l-a întrebat bătrânul, dacă are pe cineva în lume. Iar el a zis: „Am un fiu”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Du... mai mult

1 2 3 4 5 6 »


->
Adaus