Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Un bătrân oarecare a adormit în Domnul şi peste puţină vreme iar a înviat, iar fraţii au început a-l întreba, să le spună, ce a văzut acolo. El le-a răspuns, zicând: „Fiilor, eu acolo... mai mult

Întrebat-a un frate pe un bătrân oarecare, zicând: „Ce să fac, părinte, să mă mântuiesc?” Bătrânul i-a răspuns: „Mergi, fiule şi şezi cu linişte şi cu tăcere în chilia ta şi s... mai mult

Ne spunea nouă un bătrân oarecare, că: „Era un tânăr care dorea şi voia să iasă din lume şi să meargă la o mănăstire să se facă călugăr şi nu-l lăsa mama sa nicidecum să facă a... mai mult

Zis-a un bătrân oarecare: „La înfricoşata a doua venire a lui Hristos, după învierea morţilor, de s-ar putea să mai moară oamenii toţi, ar muri de frică şi de marea spaimă ce va fi atun... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Oare, părinte, pentru ce îmi este inima aşa de împietrită, încât n-am nicidecum frica lui Dumnezeu în inimă?” Bătrânul i-a răspuns: „... mai mult

Zis-a un bătrân: „Precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, aşa ni se cade nouă să avem umilinţa şi plângerea pururea cu noi, ori încotro vom merge şi ori unde vom ... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân oarecare, zicând: „Spune-mi mie, părinte, ce voi face, că doreşte sufletul meu lacrimi şi nu am, că-mi este inima foarte împietrită pentru umilinţă, m... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând: „Ce voi face, părinte, ca să mă mântuiesc? Spune-mi un cuvânt de învăţătură!” Bătrânul i-a răspuns: „Când a bătut şi a certat Dumne... mai mult

Ne spuneau nouă părinţii că şezând ei odinioară la masa unui frate şi pentru dragoste ospătând, a râs un frate la masă. Şi văzând aceasta avva loan, a plâns şi a zis: „Ce este în i... mai mult

Un bătrân l-a văzut pe un frate râzând şi i-a zis: „Frate, dar nu ştii că avem să dăm cuvânt de toată viaţa noastră înaintea lui Dumnezeu Celui ce este peste cer şi peste pământ ş... mai mult


->
Adaus