Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 »

Zis-a avva Agathon: „Călugărul trebuie să nu lase conştiinţa să-l învinuiască în nici un lucru”

Zis-a avva Petru, acela al lui avva Lot, că era odată la chilia lui avva Agathon şi a venit către acesta un frate, zicând: „Voiesc să locuiesc cu fraţii; deci spune-mi, cum voi locui cu ei?... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Fără de păzirea dumnezeieştilor porunci, nu sporeşte omul în nici o faptă bună”

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Niciodată nu m-am culcat să dorm având (ceva) asupra cuiva, nici am lăsat pe cineva să se culce, să doarmă având (ceva) asupra mea [Mt 5, 23 şi Mc 9, 25]. Ac... mai mult

Se spunea pentru avva Agathon, că s-au dus oarecari la dânsul auzind că are dreaptă şi mare socoteală. Şi vrând să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui: „Tu eşti Agathon? Am auzit pentru t... mai mult

Povestesc unii pentru avva Agathon, că a făcut vreme multă zidind o chilie împreună cu ucenicii lui şi după ce au sfârşit ei chilia, au venit apoi să şadă în ea. Şi a văzut bătrânul ... mai mult

Se zicea, iarăşi pentru dânsul [avva Agathon], că de multe ori s-a mutat, având numai la brâu cuţitaşul cu care spinteca smicelele

A fost întrebat avva Agathon: „Ce este mai mare: osteneala cea trupească, sau păzirea celor dinăuntru?” Iar bătrânul a zis: „Omul este asemenea unui pom; deci, osteneala cea trupească est... mai mult

L-au întrebat pe el [avva Agathon] iarăşi fraţii, zicând: „Care faptă bună, părinte, între petreceri, are mai multă osteneală?” Zis-a lor: „Iertaţi-mă, eu socotesc că nu este altă... mai mult

Şi era avva Agathon înţelept cu mintea şi fără de preget cu trupul şi se îndestula cu toate şi cu lucrul mâinilor şi cu hrana şi cu îmbrăcămintea

1 2 3 »


->
Adaus