Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Zis-a avva Evagrie: „Când eşti în chilie, strânge-ţi gândul tău, adu-ţi aminte de ziua morţii, vezi atunci murirea trupului, pune în minte nevoia! Ia osteneala, defaimă deşertăciunea lu... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Taie prieteşugurile celor mulţi, ca să nu se spurce mintea ta şi va turbura chipul liniştirii”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Mare lucru este cu adevărat a se ruga fără răspândire, dar mai mare este şi a cânta fără răspândire”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Adu-ţi aminte totdeauna de ieşirea ta şi nu uita judecata cea veşnică şi nu va fi greşeală în sufletul tău”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Ridică ispitele şi nimeni nu este care să se mântuiască”

Zis-a iarăşi [avva Evagrie]: „Grăia unul din părinţi că hrana cea mai uscată şi deopotrivă, înjugată fiind cu dragostea, degrabă bagă pe monah în limanul nepătimirii”

S-a făcut odată sobor la chilii pentru un lucru şi a grăit avva Evagrie. Zis-a lui preotul: „Ştim, avvo, că de erai în ţara ta, poate şi episcop vrei să fii şi cap multora, iar acum ca un... mai mult


->
Adaus