Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Zicea avva Matoi: „Voiesc lucrare uşoară şi statornică, decât cea care este ostenicioasă din început şi degrab se curmează”

Zicea iarăşi [avva Matoi]: „Pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atât se vede pe sine păcătos, căci proorocul Isaia văzând pe Dumnezeu, se făcea ticălos şi necurat pe sine”

Zicea iarăşi [avva Matoi]: „Când eram mai tânăr, ziceam în sinea mea că poate ceva bun lucrez, iar acum dacă am îmbătrânit, văd că nu am nici un lucru bun în sinea mea”

Zis-a iarăşi [avva Matoi]: „Nu ştie satana de ce fel de patimi se biruieşte sufletul. Seamănă adevăr, dar nu ştie de va secera unele gânduri, adică pentru curvie, iar altele pentru grăire... mai mult

Un frate a venit la avva Matoi şi i-a zis lui: „Cum schitenii făceau mai mult decât Scriptura, iubind pe vrăjmăşii lor mai mult decât pe sine?” I-a zis lui avva Matoi: „Eu, nici pe cel ce... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Matoi: „Ce voi face de va veni la mine vreun frate şi este post, sau de dimineaţă, că mă necăjesc?” Şi i-a zis lui bătrânul: „Dacă nu te necăjești şi ... mai mult

Spus-a avva Iacob: „M-am dus la avva Matoi şi întorcându-mă eu, i-am zis lui că vreau să mă duc la chilii. Şi mi-a zis: «Du închinăciune din partea mea lui avva Ioan». Şi venind eu la a... mai mult

Zicea avva Matoi: „A venit un frate la mine şi mi-a zis că grăirea de rău este mai grea decât curvia”. Şi am zis că aspru este cuvântul. Deci, mi-a zis: „Și cum voieşti să fie lucrul ... mai mult

S-a dus odată avva Matoi de la Rait în părţile magdolilor. Şi era fratele lui cu dânsul, şi apucând episcopul pe bătrân l-a făcut preot. Fiind ei împreună, zicea episcopul: „Iartă-mă,... mai mult

A zis avva Matoi că trei bătrâni s-au dus la avva Pafnutie, căruia i se zicea Chefala, ca să-l întrebe un cuvânt. Şi le-a zis lor bătrânul: „Ce voiţi să vă zic vouă, cuvânt duhovnices... mai mult

1 2 »


->
Adaus