Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula va avea loc sâmbătă, 20 APRILIE 2024 şi este organizat de Arhiepiscopia Clujului şi Asociaţiile de tineret: A.T.C.OR. Cluj, A.S.C.O.R. Cluj, la care se adaugă Asociația Prietenii Bisericii Studenților din Cluj- Napoca, Liga ... mai mult
Articol publicat în 5-4-2024

În perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezidențiale din anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotărârile sinodale din 13-14 februarie 1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie 2004, 5-7 martie 200... mai mult
Articol publicat în 11-3-2024

Sâmbătă, 09 martie 2024, sunt moşii de iarnă, vom săvârşi pomenirea de obşte a morţilor după următorul program:

ora 08.00: Parastasul Mare

ora 09.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Vă aşteptăm cu drag!

Articol publicat în 5-3-2024


File de pateric...
A venit un frate să ia coșnița de la avva Ioan. Și ieșind i-a zis lui: „Ce voiești frate?” Iar el i-a zis: „Coșnița, avvo!” Și intrând să scoată, a uitat. Și a șezut cosând. Iarăși a bătut în ușă și dacă a ieșit, îi zise lui: „Adu coșnița, avvo”. Și intrând iarăși a șezut să coase. Și a bătut acela. Și ieșind îi zise: „Ce vrei, frate?” Iar el i... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 108.

Din catehism...
Dacă Dumnezeu este duh, de ce în Sfânta Scriptură se vorbeşte despre inima, ochii, urechile, mâinile lui Dumnezeu?
Sfânta Scriptură ţine seama de firea limbii omeneşti, adică de felul ei de a-şi arăta gândurile. Cuvintele de mai sus nu înfăţişează organe trupeşti, asemenea celor omeneşti, ci anumite puteri ale lui Dumnezeu simbolizate de anumite părţi ale trupului omenesc. Astfel, inima arată bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu, ochii şi urechile arată atotştiinţa Lui, iar mâinile, atotp... mai mult

Din Sfintele Canoane...
Can. 14 sin. I ec. zice:

În privinţa celor care au fost şi care au căzut (de la credinţă), i s-a părut sfântului şi marelui sinod ca aceştia numai trei ani să fie ascultători (în treapta ascultării), iar după aceea să se roage cu catehumenii.