Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula va avea loc sâmbătă, 20 APRILIE 2024 şi este organizat de Arhiepiscopia Clujului şi Asociaţiile de tineret: A.T.C.OR. Cluj, A.S.C.O.R. Cluj, la care se adaugă Asociația Prietenii Bisericii Studenților din Cluj- Napoca, Liga ... mai mult
Articol publicat în 5-4-2024

În perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezidențiale din anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotărârile sinodale din 13-14 februarie 1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie 2004, 5-7 martie 200... mai mult
Articol publicat în 11-3-2024

Sâmbătă, 09 martie 2024, sunt moşii de iarnă, vom săvârşi pomenirea de obşte a morţilor după următorul program:

ora 08.00: Parastasul Mare

ora 09.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Vă aşteptăm cu drag!

Articol publicat în 5-3-2024


File de pateric...
Zis-a un bătrân: „Sileşte-te de îţi învaţă şi îţi deprinde inima ta a gândi şi grăi întru sine pentru fiecare frate, zicând: «Acest frate este cu mult mai cuvios şi mai vrednic de toată cinstea şi lauda, decât mine ticălosul». Şi aşa, încet, încet, îţi vei deprinde inima şi gândul tău a te ocărî şi a te defăima pe tine însuţi a te socoti mai nevrednic, mai t... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 266.

Din catehism...
Ce însuşiri vor avea trupurile înviate ale păcătoşilor?
Trupurile înviate ale păcătoşilor vor avea numai însuşirea nestricăciunii sau a nemuririi, ca să poată răbda chinurile în vecii vecilor. Celelalte însuşiri nu le vor avea.

Din Sfintele Canoane...
Can. 11 Cartag. zice:
Toţi episcopii au zis: „Dacă vreun presbiter ar fi osândit pentru purtarea lui, unul ca acesta are datoria să vestească pe episcopii din vecinătate, ca aceştia ascultând lucrul şi prin ei să se împace cu episcopul său. Iar de nu ar face aceasta, ci ceea ce să nu fie, cu mândrie îngâmfându-se, s-ar despărţi pe sine de comuniunea cu episcopul său, şi făcând schismă împreun... mai mult