Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2024, astfel duminică 14 ianuarie 2024, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 09.00 când vom avea bucuria de a-l avea în mi... mai mult
Articol publicat în 7-1-2024

Aveţi acum posibilitatea să redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe care l-aţi plătit în cursul anului precedent pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Antonie cel Mare (Sopor-Cluj-Napoca), Protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Dacă nu aţi depus formularul pentru un alt scop nobil aveţi acum posi... mai mult
Articol publicat în 1-1-2024

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis către presă o serie de precizări în legătură cu „poziția Bisericii față de parteneriatul civil în general”. Vasile Bănescu a subliniat că „parteneriatul civil legalizează concubinajul, îi deresponsabilize... mai mult
Articol publicat în 26-5-2023


File de pateric...
Un frate a venit la avva Pimen întru a doua săptămână din Postul mare şi mărturisindu-şi gândurile şi dobândind odihnă, i-a zis: „Puţin de nu m-am împiedicat să vin aici astăzi”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Pentru ce?” Zis-a fratele: „Am gândit nu cumva pentru post nu-mi vei deschide”. I-a zis lui avva Pimen: „Noi nu ne-am învăţat a închide uşa cea de lemn, ci ... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 187.

Din catehism...
A părăsit Fiul lui Dumnezeu cerul prin această „pogorâre”?
Fiul lui Dumnezeu n-a părăsit cerul prin această „pogorâre”. Căci El n-a încetat să fie Dumnezeu şi n-a părăsit firea dumnezeiască. Iar ca Dumnezeu e pretutindeni şi cu deosebire în cer. El umbla pe pământ cu firea noastră omenească, dar cu firea dumnezeiască era pretutindeni. Prin firea noastră Se afla „pogorât din cer”, dar prin firea dumnezeiască era unit cu Tatăl ... mai mult

Din Sfintele Canoane...
Can. 63 Trul. zice:
Poruncim ca patimile mucenicilor (chinurile mucenicilor), martirologiile, cele plănuite de către vrăjmaşii adevărului, în chip ca să-i defăimeze pe mucenicii (martirii) lui Hristos şi ca să-i aducă la necredinţă pe cei ce le ascultă - să nu se răspândească prin Biserică, ci acela să se dea focului. Iar pe cei ce le primesc pe acestea, sau le cinstesc pe ele ca adevărate, îi d... mai mult