Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Conţinutul site-ului!

Site-ul cuprinde date despre Sfântul Antonie cel Mare cu ştiri din parohia Sfântul Antonie cel Mare, Colonia Sopor, Cluj-Napoca și o secțiune de Resurse ortodoxe!
Secţiunea de Resurse ortdoxe a site-ului este prevăzută cu un motor de căutare. Motorul de căutare este sensibil la diacritice şi Upercase!
Dacă din diferite motive nu folosiţi o tastatură de limbă română clasică, inseraţi acolo unde doriţi să faceţi căutarea următoarele diacritice: ă, Ă, â, Â, î, Î, ş, Ş, ţ, Ţ.

Biblia ortodoxă
Biblia ortodoxă conţine textul ediţiei Sfântului Sinod din anul 1988.
Pentru a accesa o anumită carte folosiţi meniul din stânga, apoi alegeţi capitolul dorit.
După selectarea capitolului aveți posibilitatea să navigați către un alt capitol fie din partea superioară a pagini, fie din meniul din dreapta unde apare numărul capitolului și titlul acestuia, preluat din ediția Sfântului Sinod 2008, tipărită și în 2015.
Pentru a căuta un anume cuvânt sau un anume verset după abreviere folosiţi căsuţa din dreapta sus!
Abrevierile folosite sunt cele din Biblia Jubiliară a Sfântului Sinod (versiunea 2001, diortosită de IPS Bartolomeu Valeriu Anania).

Canoane ortodoxe
Cuprinde textul canoanelor ortodoxe după ediţia Arhid. Nicolae Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sophia, Bucureşti, 2005.

Catehism
Cuprinde textul întrebărilor şi răspunsurilor după ediţia Învăţătură de credinţă ortodoxă, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.

Patericul
Cuprinde textul apoftegmelor după Patericul, Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, text îmbunătățit cu trimiterile biblice între paranteze drepte: [] pentru care s-au folosit abrevierile din Biblia Jubiliară a Sfântului Sinod (versiunea 2001, diortosită de IPS Bartolomeu Valeriu Anania).