Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este cea legată de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvâ... mai mult


Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi dobândirea vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de Întruparea, Jertfa, Învierea şi Înălţarea Domnului nostru Iisu... mai mult


Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlp şi temelie a adevărului” (1 Tim 3, 15).Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuşi, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi o cugetare sfântă, şi apoi ... mai mult


Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască pe care a făcut-o oamenilor.Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceştia, cunoscându-L pe El, voia şi lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednic... mai mult


Descoperirea dumnezeiască dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni. „Dumnezeu este iubire” (1 In 4, 8), iubire nesfârşită, un ocean de iubire, cum zic Sfinţii Părinţi. Prin e... mai mult


Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toţi oamenii, pentru că toţi au nevoie de mântuire, dar, întrucât nu toţi erau vrednici de a primi Descoperirea direct de la Dumnezeu, ea a fost ... mai mult


Pentru nevrednicia pricinuită de necurăţia sufletului şi a trupului lor, în urma căderii în păcat a protopărinţilor noştri.Oamenii aleşi de Dumnezeu în acest scop au fost patriarhii, Moise, drepţii şi proorocii, care au primit şi au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sânul poporului evreu. Această Descoperire a fost... mai mult


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93