Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Can. 5 ap. - Soţiile clericilor:
Episcopul sau presbiterul sau diaconul să nu-şi alunge soţia sa pe motiv (pretext) de evlavie. Iar dacă ar alunga-o, să se afurisească; şi stăruind (rămânând neînduplecat) să se caterisească.

->