Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Episcopul să se hirotonească de către doi sau trei episcopi.

Preotul să se hirotonească de către un episcop, la fel şi diaconul şi ceilalţi clerici.

Dacă vreun episcop sau vreun presbiter, contrar rânduielii Domnului despre jertfă, ar aduce la altar alte lucruri, afară de spice de grâu nou ori struguri la vreme potrivită - fie miere, fie lapte, fie, în loc de vin, sicheră meştesugită (băuturi meştesugite), fie păsări, fie animale, fie legume -, să se caterisească. Să nu fie deci îngăduit a se aduce altceva la altar decât untdelemn pentru candelă şi tămâie la vremea sfintei aduceri înainte.

Toate celelalte roade (produse) să se trimită ca pârgă episcopului şi presbiterilor acasă, iar nu la altar. Şi este clar (de înţeles) că episcopul şi presbiterii le vor împărţi diaconilor şi celorlalţi clerici.

Episcopul sau presbiterul sau diaconul să nu-şi alunge soţia sa pe motiv (pretext) de evlavie. Iar dacă ar alunga-o, să se afurisească; şi stăruind (rămânând neînduplecat) să se caterisească.

Episcopul sau presbiterul sau diaconul să nu ia asupra sa purtări de grijă lumeşti; iar de nu, să se caterisească.

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon va sărbători Sfânta Zi a Paştelor cu iudeii, înaintea echinocţiului de primăvară, să se caterisească.

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon sau vreunul (altul) din catalogul clerului, aducându-se Sfânta Jertfă (săvârşindu-se Sfânta Liturghie) nu s-ar împărtăşi, să spună cauza. Şi dacă ea ar fi binecuvântată, să aibă iertare; iar de n-ar spune-o, să se afurisească ca unul ce s-a făcut vinovat de tulburarea poporului (sminteală) şi a făcut să se nască bănuială împotriva celui care a adus (Sfânta Jertfă) ca şi când acesta nu ar fi adus-o după rânduială (în mod valid).

Toţi credincioşii care intră (în biserică) şi ascultă scripturile, dar nu rămân la rugăciune (slujbă) şi la Sfânta Împărtăşanie, aceia trebuie să se afurisească, ca făcând neorânduială în biserică.

Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »


->