Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Neamul patriarhilor până la Iacov.
2: Fiii lui Iacov (Israel) și ai lui Iuda.
3: Neamul regilor din Iuda.
4: Urmașii lui Iuda și ai lui Simeon.
5: Urmașii lui Ruben, Gad și Manase.
6: Urmașii lui Levi și ai lui Aaron. Cetățile lor.
7: Urmașii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim și ai lui Așer.
8: Urmașii lui Veniamin și ai lui Saul.
9: Locuitorii din Ierusalim și Ghibeon.
10: Moartea lui Saul în lupta cu Filistenii.
11: David rege.
12: Vitejii care au urmat pe David.
13: Aducerea și așezarea chivotului.
14: Femeile și fiii lui David. Biruința lui David asupra Filistenilor.
15: Așezarea hivotului în Ierusalim.
16: Cântarea lui David și rânduiala slujbei dumnezeiești.
17: Zidirea casei Domnului de David se amână. Proorocie despre Mesia.
18: Biruințele lui David. Așezarea dregătorilor.
19: Răzbunarea lui David asupra Amoniților.
20: Războiul și biruința lui David asupra Amoniților și Filistenilor.
21: Ciuma de trei zile pentru numărarea poporului.
22: Pregătiri pentru zidirea templului Domnului.
23: Numărul, rânduiala și slujba leviților.
24: Cetele preoților.
25: Cetele cântăreților.
26: Portarii, cămărașii și judecătorii.
27: Alți dregători ai lui David.
28: Sfătuirea cea din urmă a lui David pentru zidirea templului Domnului.
29: Dar pentru zidirea templului Domnului. Ungerea lui Solomon și a lui Țadoc. Moartea lui David.