Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Întărirea cetăţii Ecbatana şi biruinţa lui Nabucodonosor asupra lui Arpaxad.
2: Nabucodonosor trimite pe Olofern să jefuiască toate popoarele.
3: Olofern supune toate popoarele.
4: Israeliţii înfricoşaţi de Olofern; marele preot Ioachim îi încurajează şi, smerindu-se toţi, cer ajutorul lui Dumnezeu.
5: Olofern află de la Ahior care este starea trecută şi cea de faţă a Israeliţilor.
6: Olofern se mânie pe Ahior şi, spre pedeapsă, îl trimite la Betulia; iar Israeliţii, luându-l, îl mângâie şi se roagă lui Dumnezeu pentru ajutor.
7: Înconjurarea cetăţii Betulia; oprirea izvoarelor, tulburarea Israeliţilor şi înconjurarea lui Oziaş.
8: Iscusitul îndemn şi bunul sfat al Iuditei către bătrânii poporului Israel.
9: Rugăciunea Iuditei către Dumnezeu, cerându-I ajutorul pentru zdrobirea vrăjmaşilor.
10: Iudita, frumos împodobită, iese din Betulia cu roaba sa, şi aflând-o cei ce străjuiau, o duc la Olofern.
11: Întâlnirea Iuditei cu Olofern şi sfătuirea ei amăgitoare, pentru biruinţa lui.
12: Chemarea Iuditei la Olofern. Îngăduirea ei de a ieşi noaptea la rugăciune. Ospăţul lui Olofern.
13: Tăierea capului lui Olofern; aducerea lui în Betulia. Mulţumirea şi binecuvântarea poporului ei.
14: Sfatul Iuditei despre năvala celor din Betulia; întoarcerea lui Ahior şi spaima Asirienilor.
15: Înfrângerea şi fuga Asirienilor. Binecuvântarea Iuditei şi darurile făcute ei.
16: Cântarea de biruniţă a Iuditei. Poporul aduce jertfe de mulţumire în Ierusalim. Moartea Iuditei.