Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 5 »

Simbolul Credinţei se referă la viaţa viitoare în articolele al doisprezecelea şi al treisprezecelea.Aştept învierea morţilor

şi viaţa veacului ce va să fie.”Ne învaţă despre ţinta ultimă la care vom ajunge după viaţa noastră pământească în sânul Bisericii. Å¢inta aceasta este viaţa fericită şi nesfârşită ce va urma după „veacu... mai mult


Moartea a rămas, şi pentru cei drepţi, ca o lege de obşte a tuturor oamenilor ce vieţuiesc pe pământ (Rm 5, 12; Evr 9, 27). A rămas chiar şi pentru cei ajunşi la o cât mai deplină cur... mai mult


Sufletele celor necredincioşi sunt îndată osândite. Aceasta ne-o spune Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos prin pilda despre bogatul şi săracul Lazăr. De sărac se spune că a murit şi a ... mai mult


Primul lucru ce se întâmplă oricărui suflet, îndată după moarte, este o judecată. Această judecată care se face cu fiecare suflet în parte se numeşte judecata particulară şi ea se deoseb... mai mult


Judecata particulară o face Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care va face şi judecata cea de obşte. „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (In 5, 22). Dar Mâ... mai mult


De conştiinţa omului Se foloseşte ca să nu poată spune omul că a fost judecat pe nedrept. Însăşi conştiinţa lui îl va osândi, atunci, pe omul păcătos şi tot ea îi va da pace şi lini... mai mult


De Sfinţii Îngeri Se foloseşte Mântuitorul din milostivire faţă de noi, pentru că atunci ei se străduiesc să ne apere, mărturisind toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre, din care p... mai mult


Credinţa omului în Domnul nostru Iisus Hristos (Mc 16, 16) şi faptele lui bune izvorâte din credinţă (2 Co 5, 10). Cel ce le are pe acestea va merge la fericire, cel ce nu le are, la nefericire.... mai mult


1 2 3 4 5 »