Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
După rânduiala Vechiului Testament, pentru a împlini Legea, credinciosul trebuia să asculte de cele zece porunci. Potrivit cuvintelor Mântuitorului: „Să nu socotiţi că am venit să stric Le... mai mult


Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Mt5,3). Prin aceste cuvinte, Mântuitorul ne învaţă că prima virtute pe care trebuie să ne-o însuşim pentru a intra î... mai mult


Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia” (Mt 5, 4). Plânsul, ca şi râsul, poate avea diferite cauze. Înţelesul lui depinde de cauza din care porneşte. Astfel este o mare deosebire... mai mult


Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul” (Mt 5, 5). Blândeţea este cel dintâi rod al bunătăţii şi iubirii aproapelui. Ea este o stare cumpănită şi liniştită a sufletului... mai mult


Dumnezeu a făgăduit celor blânzi că vor moşteni pământul. Într-adevăr, este firesc ca aceia care se poartă cu blândeţe să fie scutiţi de multe supărări, necazuri şi tulburări pe care... mai mult


Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura” (Mt 5, 6). Cuvântul „dreptate” are aici înţelesul din Vechiul Testament, însemnând „cucernicie”,... mai mult


Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Mt 5, 7). Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi mo... mai mult


Faptele milosteniei trupeşti sunt în număr de şapte, şi anume: 1) Hrănirea celui flămând, care, din pricina sărăciei şi neputinţei, nu se poate hrăni prin muncă proprie; 2) Adăparea c... mai mult


Faptele milosteniei sau îndurării sufleteşti sunt tot în număr de şapte, şi anume: 1) Întoarcerea celor rătăciţi la calea adevărului şi a celor păcătoşi la calea virtuţii, dar cu du... mai mult


Spre a fi mai bine plăcute lui Dumnezeu, faptele milosteniei trebuie, mai întâi, să fie izvorâte din iubire sinceră faţă de Dumnezeu şi de aproapele. Femeia văduvă care a dăruit la templu ... mai mult


1 2 »