Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Cele mai însemnate părţi ale cultului divin public sunt: Sfânta Liturghie, cele şapte Laude, sfintele slujbe ale Sfintelor Taine şi sfintele ierurgii.Sfânta Liturghie este cea mai de seamă sfântă slujbă obştească a Bisericii care se roagă. Ea este miezul cultului divin, public şi comun, precum şi culmea cea mai înaltă a trăirii duhovni... mai mult


Cele şapte Laude sunt slujbe sfinte bisericeşti, care se săvârşesc în toate zilele, fără deosebire. Se numesc şapte Laude fiindcă prin ele Îl lăudăm şi-L preamărim pe Dumnezeu Cel în t... mai mult


Cele şapte Laude îşi au fundamentul în Vechiul Testament (1 Par 16, 28-29; Ps. 118, 62 şi 164). Într-adevăr, din Faptele Apostolilor cunoaştem că ceasurile din zi rânduite pentru rugăciunea... mai mult


Numărul şapte, potrivindu-se stihului 164 din Psalmul 118: „De şapte ori pe zi Te-am lăudat”, a avut înrâurire covârşitoare la alcătuirea celor şapte Laude. Sfântul Ioan Casian Îi... mai mult


La această întrebare, Sfântul Simeon al Tesalonicului dă următoarea lămurire: „Sfinţii Părinţi bine au socotit de au aşezat să se zică slujbele Bisericii dimpreună una după alta şi la... mai mult


Iată care este înţelesul şi cuprinsul celor şapte Laude: 1. Miezonoptica este cea mai veche dintre cele şapte Laude. Aşezarea ei este sigur întemeiată pe porunca Mântuitorului: „Aşadar pr... mai mult