Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 »
Păcatul este călcarea cu deplină ştiinţă şi cu voie liberă, prin gând, cuvânt sau faptă, a voii lui Dumnezeu. Iar pentru că voia lui Dumnezeu se arată în legile Sale, de aceea păcatul s... mai mult


După învăţătura Bisericii noastre, păcatul şi-a luat începutul odată cu căderea strămoşilor, în rai. Căci citim în Sfânta Scriptură: „aşa cum printr-un om (Adam) a intrat păcatul ... mai mult


Semnele după care se cunoaşte păcatul sunt: 1) Întrebuinţarea deplină a minţii. Unde nu există judecată deplină a minţii, nu există nici păcat. Faptele copiilor mici, ale nebunilor şi a... mai mult


Chipul în care se naşte păcatul îl arată Sfântul Apostol Iacov: „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: De la Dumnezeu sunt ispitit (...) Ci fiecare este ispitit de propria sa poftă atunci... mai mult


Ispita este îndemnul la păcat. Ea trezeşte pofta spre a dobândi ceva prin călcarea legii morale. Această pornire vine sau dinăuntrul cuiva, adică din firea lui slăbită de păcatul strămoş... mai mult


Da. Creştinul, ajutat de harul dumnezeiesc, poate birui chiar şi ispitele cele mai puternice, mai ales că Dumnezeu nu-l lasă să fie ispitit peste puterile lui. „Credincios este Dumnezeu, Care n... mai mult


Mijloacele cele mai potrivite, cu ajutorul cărora se poate duce lupta biruitoare împotriva ispitelor sunt: 1) Rugăciunea. „Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită” (Lc 22, 40); 2) Lupta c... mai mult


Prin ocazie la păcat înţelegem împrejurările dinafară care pot da omului prilej de păcătuire, chiar fără ispită. Acela care nu se fereşte de ocazia la păcat şi nu înfruntă ispitele dov... mai mult


Viciul este voia statornică de a călca legea morală. Prin multă păcătuire se naşte voinţa statornică de a călca legea morală. Păcatul, adică, pătrunde atât de adânc în suflet, încâ... mai mult


Viciul poate fi înlăturat prin hotărârea tare a voii, ajutată de harul sfinţitor, de a nu mai păcătui. Apoi, trebuie înlăturate pricinile care au lucrat la înrădăcinarea păcatului, ca: i... mai mult


1 2 3 4 »