Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 »

Sunt acele ierurgii şi rânduieli poruncite de Biserică sau moştenite din practica creştină.Grija pentru cei morţi se mai numeşte şi cultul morţilor.În rugăciunile ei (ectenia dinainte şi de după sfinţirea Darurilor), Biserica ne îndeamnă să cerem de la Dumnezeu, între altele, „sfârşit creştinesc vieţii noastre: fără prihană, ne... mai mult


Datoria celor vii faţă de cei morţi este ca aceştia din urmă să moară spovediţi şi grijiţi (împărtăşiţi) şi cu lumânarea aprinsă în mână.Pentru că mărturisirea păcatelor, mai mult decât oricând în cursul vieţii, aduce celui pe moarte iertarea acestor păcate, liniştirea cugetului, împăcarea cu Dumnezeu şi cu semenii pe care ... mai mult


Pentru că lumina este, pe de o parte, călăuza sufletului pe calea cea fără de întoarcere, risipind întunericul morţii, iar pe de altă parte ea Îl închipuie pe Hristos şi Evanghelia Sa, că... mai mult


Ca să vestească şi celorlalţi membri ai parohiei că unul dintre ei i-a părăsit, să-i îndemne la rugăciune pentru iertarea păcatelor lui (de aceea toţi zic: „Dumnezeu să-l ierte!”) şi... mai mult


Urmând pilda celor dintâi creştini (FA 9, 37), spălăm trupurile răposaţilor, în semn de curăţire, cu apă curată, care aduce aminte de apa Botezului, arătând cu aceasta că cei răposaţi... mai mult


Se aşază în sicriu, pentru a fi ocrotit de greutatea pământului, înainte de putrezire, şi pentru a arăta că trupul se află sub acoperământul Celui Prea Înalt şi se odihneşte sub umbra C... mai mult


Pentru a arăta că creştinul îşi dă duhul în Hristos, întru Care şi Căruia I se încredinţează la moarte[1], iar Crucea Lui este scut şi armă împotriva îngerilor răi care caută să ia... mai mult


1 2 3 4 »