Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
Conştiinţa morală este glasul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului, glas care-l îndeamnă la împlinirea legii morale. Glasul acesta îl poate cunoaşte fiecare, căci după credinţa noastră... mai mult


Conştiinţa îi slujeşte drept călăuză la împlinirea legii. Ea este judecătorul neadormit şi aspru, care nu se poate cumpăra cu nimic şi care se pronunţă asupra fiecărei fapte, arătând ... mai mult


Da. Iată câteva: Conştiinţa îi mustră pe protopărinţii Adam şi Eva după ce au călcat porunca dumnezeiască (Fc 3, 10); ea îl urmăreşte pe Cain, care nu-şi mai găseşte linişte pentru ... mai mult


Niciodată. Ea poate să fie adormită prin nepăsarea omului faţă de datoriile sale, poate să fie întunecată printr-o viaţă de păcat, dar nu poate să fie nimicită niciodată, fiindcă ea es... mai mult


Avem datoria de a o păstra totdeauna curată şi de a o ţine în stare trează prin rugăciune, post, împărtăşirea cu Sfintele Taine şi prin cunoaşterea tot mai temeinică a învăţăturii cr... mai mult


Da. Credinciosul poate acestea, fiindcă are voie liberă. El poate hotărî, când voieşte, dacă să facă o faptă bună sau una rea.Voia liberă este puterea sufletească pe care o are omul chiar de la creare şi prin care el se poate hotărî fără nici o silă pentru o faptă sau pentru alta. În temeiul acestei puteri, fiecare... mai mult


Despre voia liberă a omului se vorbeşte în cuvinte foarte limpezi în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie. Aşa citim în Vechiul Testament: „V-am pus în faţă viaţa şi moartea, bine... mai mult


Temeiul faptelor noastre se află în voia liberă cu care este înzestrat, omul fiind astfel stăpânul faptelor sale.Faptele noastre sunt de două feluri: bune şi rele. Bune sau morale sunt faptele săvârşite cu ştiinţă şi voie liberă şi care sunt după voia lui Dumnezeu, arătată prin legile Sale; iar r... mai mult


1 2 »