Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Sărbătorile sunt zile anumite din cursul anului bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unora dintre sfinţi. Ele se deosebesc de celel... mai mult


Ziua de odihnă şi sărbătoarea săptămânală a creştinilor este Duminica, sau Ziua Domnului (dies Dominica), închinată îndeosebi amintirii şi slăvirii Învierii Domnului[1]. [1] Mărturis... mai mult


Serbăm Duminica pentru că: a) e ziua cea dintâi a creaţiunii; b) e ziua în care a înviat Domnul („prima a sâmbetelor”, adică „ziua întâi a săptămânii”; Mt 28, 1-7 şi Mc 16, 2);... mai mult


Da. Pentru motivele de mai sus, Sfinţii Apostoli şi primii creştini numeau această zi Ziua Domnului şi o serbau prin adunări de rugăciune şi slujbă, împreunate cu săvârşirea Sfintei Euhar... mai mult


După importanţa lor, ele sunt de două feluri, şi anume: a) Sărbători domneşti (praznice împărăteşti), închinate preamăririi lui Dumnezeu sau uneia din Persoanele Sfintei Treimi, îndeose... mai mult


Sărbătorile domneşti din cursul anului sunt: 1. Paştele sau Sărbătoarea Învierii Domnului, cea mai veche şi mai mare sărbătoare creştină, „sărbătoarea sărbătorilor” şi „praznic... mai mult


Acestea sunt patru, şi anume: 1. Naşterea Maicii Domnului, sau Sântă-Maria mică, la 8 septembrie. 2. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Vovidenia sau Ovedenia, la 21 noiembrie. 3. Bun... mai mult


Sunt următoarele: 1. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, la 26 octombrie. 2. Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, la 8 octombrie. 3. Sfântul Marele Ierarh Nicolae,... mai mult


În primul rând dând răgaz trupului şi minţii să se odihnească şi să se reculeagă din vălmăşagul treburilor şi grijilor lumeşti. Al doilea, prin mergerea la biserică, pentru a lua part... mai mult