Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
După învăţătura Sfintei noastre Biserici, familia este un aşezământ dumnezeiesc şi temelia vieţii de obşte. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi fem... mai mult


Însuşirile familiei creştine se desprind din învăţătura sfintei Biserici despre căsătorie şi sunt: 1) Unitatea şi egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintre un ... mai mult


După învăţătura sfintei noastre Biserici, scopul familiei este: 1) Naşterea de copii, spre înmulţirea neamului omenesc şi a credincioşilor sfintei Biserici; 2) Ajutorarea soţilor întreol... mai mult


S-a mai spus că omul este creat pentru viaţa în societate (de obşte), adică pentru a trăi împreună cu semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: «Nu este bine să fie omul singur; să-i fa... mai mult


Îndatoririle soţilor sunt: 1) Iubirea şi stima reciprocă. Soţii sunt datori să se iubească şi să se cinstească unul pe altul. Această datorie răsare din unirea lor prin căsătorie, căci... mai mult


Familia este alcătuită din părinţi şi copii. Părinţii au datorii faţă de copii, iar copiii faţă de părinţi.Da. Pe lângă părinţi şi copii, familia le mai cuprinde şi pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, toate rudele trebuie să se iubească, să se respecte şi să se ajute, iar felul a... mai mult