Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 »
Dacă ţinem seama de persoana care săvârşeşte rugăciunea, de numărul persoanelor care iau parte la ea, de locul unde se face şi timpul când se săvârşeşte, atunci deosebim două feluri de ... mai mult


Rugăciunea particulară este cea făcută de fiecare credincios singur, sau împreună cu ai săi, sau cu alţi credincioşi, în orice loc, în orice timp, citită sau spusă pe de rost, după alcă... mai mult


Rugăciunea este ridicarea minţii şi voii noastre către Dumnezeu[1]. Evagrie Monahul zice că „rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu”[2]. De aceea se cuvine ca atunci când stăm de vo... mai mult


În timpul rugăciunii ne închinăm, făcând semnul sfintei cruci, batem metanii, stăm în genunchi şi altele, spre a spori evlavia noastră lăuntrică şi a o face văzută.


Semnul sfintei cruci se face astfel: îndoim înlăuntru şi lipim de podul palmei drepte degetul mic şi inelarul, apoi împreunăm la un loc vârfurile degetelor gros, arătător şi mijlociu de la ... mai mult


Fără îndoială. Făcând semnul sfintei cruci, mărturisim credinţa în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit pe cruce, şi credinţa într-un Dumnezeu în trei ipostasuri.[... mai mult


Însemnându-ne cu semnul sfintei cruci, dobândim binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă ea a surpat peretele cel din mijloc al vrajbei dintre Dumnezeu şi om (Ef 2, 16); ea ne ocroteşte împotriva ... mai mult


Putem face semnul sfintei cruci oricând, dar mai ales înainte şi după rugăciune, la culcare şi la sculare, înainte şi după masă, la intrarea şi ieşirea din casă, înainte de începerea ş... mai mult


Îngenunchind la rugăciune, mărturisim evlavia, pocăinţa şi puţinătatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Prosternarea sau căderea cu faţa la pământ mărturiseşte umilinţa noastră în fa... mai mult


Ne putem ruga în gând, cu glas tare, ori chiar în amândouă felurile în timpul uneia şi aceleiaşi rugăciuni. Cineva se poate ruga şi mergând, sau în decursul treburilor, fără ca alţii s... mai mult


1 2 3 »