Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »
Postul este înfrânarea de toate mâncărurile sau, la caz de boală, „numai de unele, de asemenea şi de băuturi şi de toate cele lumeşti şi de toate poftele cele rele, pentru ca să poată cr... mai mult


Postul foloseşte şi sufletului şi trupului, pentru că întăreşte trupul, uşurează şi curăţeşte sufletul. Păstrează sănătatea trupului şi dă aripi sufletului. De aceea, Legea Veche î... mai mult


După asprimea lui, postul poate fi de mai multe feluri: a) Ajunarea desăvârşită, adică atunci când nu mâncăm şi nu bem nimic cel puţin o zi întreagă. b) Postul aspru sau uscat (xirorag... mai mult


De două feluri:

a) post de o zi şi

b) post de mai multe zile.Sunt posturile pe care le ţinem: a) Miercurea şi vinerea din fiecare săptămână, în amintirea Patimilor Domnului: miercurea au făcut sfat cărturarii şi arhiereii iudeilor să-L prindă pe Hr... mai mult


Fie pentru însemnătatea sărbătorilor mari, adică pentru a nu se şterge prin post bucuria praznicului Naşterii Domnului, al Învierii, al Rusaliilor, fie pentru prisosinţa postului dinaintea ac... mai mult


Posturile de mai multe zile din cursul anului sunt:

a) Postul Paştelui;

b) Postul Crăciunului;

c) Postul Adormirii Maicii Domnului;

d) Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.Postul Paştelui, Postul Mare sau Păresimile (de la cuvântul latinesc quadragessima = patruzeci) este postul dinaintea Paştelui. E aşezat în cinstea Patimilor Domnului şi ne aminteşte postul de... mai mult


Postul Crăciunului este postul dinaintea Naşterii Domnului. Å¢ine 40 de zile (15 noiembrie - 25 decembrie). Lăsăm sec în seara de 14 noiembrie (ziua Sfântului Filip); iar dacă această zi cad... mai mult


Postul Adormirii Maicii Domnului a fost aşezat în cinstea Maicii Domnului, amintindu-ne de postul cu care aceasta, după tradiţie, s-a pregătit spre trecerea ei la cele veşnice[1]. Å¢ine două ... mai mult


1 2 »