Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Hirotonia e un cuvânt grecesc care se tălmăceşte: alegere prin ridicarea şi punerea mâinilor, pentru că orice har în legătură cu gradele preoţiei se dă prin punerea mâinilor Episcopului. ... mai mult


Atât hirotesiile premergătoare diaconiei, cât şi hirotoniile se săvârşesc numai de episcop (arhiereu).Atât hirotoniile, cât şi hirotesiile, după canoane, se săvârşesc numai în biserică[1]. Anume, hirotoniile înlăuntrul altarului, înaintea Sfintei Mese, iar hirotesiile se fac în faţa alta... mai mult


Hirotonia preotului şi a arhiereului se săvârşeşte numai la Liturghia deplină, adică la Liturghia Sfântului Ioan sau la cea a Sfântului Vasile; hirotonia diaconului se poate face şi la Litur... mai mult


E rugăciunea de hirotonie „Dumnezeiescul har...”, rostită de episcopul hirotonisitor, prin care el cheamă harul Sfântului Duh să se pogoare asupra candidatului îngenuncheat în faţa Sfinte... mai mult