Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Povestitu-s-a despre maica Sara, că a răbdat treisprezece ani, fiind luptată tare de dracul curviei şi niciodată nu s-a rugat să se depărteze războiul de la dânsa, ci mai vârtos zicea: „Du... mai mult

Au năpădit odată asupra ei mai tare, acelaşi duh al curviei, punându-i în minte deşertăciunile lumii. Iar ea, slăbind de frica lui Dumnezeu şi de nevoinţă, s-a suit într-o zi în chilioar... mai mult

Se spunea despre dânsa [maica Sara] că deasupra râului a petrecut, locuind şaizeci de ani şi nu s-a aplecat să-l vadă.

Altădată au venit la dânsa doi bătrâni pustnici mari, din părţile Pitusiului. Şi când mergeau, ziceau între ei: „Să smerim pe bătrâna aceasta!” Şi i-au zis: „Vezi să nu se înalţ... mai mult

A zis maica Sara: „De mă voi ruga lui Dumnezeu ca toţi oamenii să aibă veste către mine, mă voi afla cerând iertare la uşa fiecăruia; dar mai bine mă voi ruga ca inima mea să fie curată ... mai mult

A zis iarăşi [maica Sara]: „Pun piciorul meu pe scară să mă sui şi pun moartea înaintea ochilor mei, mai înainte de a mă sui pe scară”.

A zis iarăşi [maica Sara]: „Bine este şi pentru oameni a face milostenie; că deşi este pentru plăcerea oamenilor, dar vine spre plăcerea lui Dumnezeu”.

Venit-au odată nişte schiteni la maica Sara, iar ea le-a pus lor înainte un paner cu poame. Ei lăsând cele bune, mâncau cele putrede. Şi le-a zis lor: „Adevărat, schiteni sunteţi!”

A trimis maica Sara la avva Pafnutie, zicând: „Lucrul lui Dumnezeu ai făcut că ai lăsat să se necinstească fratele tău?” Şi a zis bătrânul: „Ca cel ce fac lucrul lui Dumnezeu, treabă ... mai mult


->
Adaus