Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 19

S-a dus odată avva Pimen, când era mai tânăr la oarecare bătrân, să-l întrebe de trei gânduri. Deci, după ce a venit la bătrânul, a uitat pe unul din acele trei şi s-a întors la chilia s... mai mult

Avea odată Paisie, fratele lui avva Pimen, prieteşug cu cineva din afară chiliei lui. Iar avva Pimen nu era de acord. Şi sculându-se a fugit la avva Amona. Şi i-a zis lui: „Paisie, fratele meu... mai mult

Au venit odată bătrânii locului la mănăstirea unde era avva Pimen. Şi a intrat avva Anuv şi i-a zis lui: „Să chemăm pe bătrâni aici astăzi”. Şi stând mult, nu i-a dat lui răspuns. ... mai mult

Un bătrân era în Egipt mai înainte până nu a veni cei cu avva Pimen şi era ştiut foarte şi cinstit. Deci, după ce s-au suit cei cu avva Pimen de la Schit, au lăsat pe bătrân oamenii şi v... mai mult

A voit odată stăpânitorul locului aceluia, să vadă pe avva Pimen şi nu primea bătrânul. Şi cu pricină ca pe un făcător de rele a prins pe fiul surorii lui şi l-a pus în temniţă, zicân... mai mult

A greşit odată un frate în chinovie. Şi era în locurile acelea un pustnic şi multă vreme nu a ieşit afară. Şi venind stareţul chinoviei la bătrânul, i-a vestit lui pentru cel ce a greşit... mai mult

S-au dus odată mulţi bătrâni la avva Pimen. Şi iată unul dintr-ai lui avva Pimen avea un copil şi obrazul, faţa lui, din lucrarea diavolului, s-a întors înapoi. Şi văzând tatăl copilului... mai mult

S-a dus un frate odată, din părţile lui avva Pimen, în străinătate. Şi a ajuns la un pustnic acolo (că era milostiv şi mulţi veneau la dânsul). Şi i-a vestit lui fratele despre avva Pimen.... mai mult

A prins odată stăpânitorul locului pe unul din satul lui avva Pimen. Şi au venit toţi, rugându-se bătrânului să meargă şi să-l scoată. Iar el a zis: „Lăsaţi-mă trei zile şi aşa vin... mai mult

Au povestit unii că odată avva Pimen şi fraţii lui lucrau scuturi şi nu sporeau, neavând cum să cumpere inuri. Şi unul dintr-înşii a povestit unui neguţător credincios pricina. Iar avva Pi... mai mult

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 19


->
Adaus