Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Zis-a avva Isaia: „Nimic nu foloseşte pe noul începător aşa de mult ca ocara. Că precum este pomul, care se udă în toate zilele, aşa este noul începător, care se ocărăşte şi suferă”

Zicea iarăşi [avva Isaia] către cei ce încep bine şi se supun sfinţilor părinţi: „Vopseaua cea dintâi nu iese, precum se întâmplă la porfiră. Şi după cum ramurile cele tinere se înto... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Isaia]: „Noul începător, mutându-se din mănăstire în mănăstire, este asemenea unui dobitoc, care se trage de căpăstru aici şi acolo”

Zis-a iarăşi [avva Isaia]: „Făcându-se masă şi fraţii mâncând în biserică. Şi vorbind unii cu alţii, preotul Pelusiului mustrându-i pe ei le-a zis: «Tăceţi fraţilor, căci eu şti... mai mult

Se povesteşte pentru avva Isaia că a luat oarecând o vargă şi s-a dus la arie şi a zis lucrătorului: „Dă-mi grâu!” Şi lucrătorul i-a zis: „Au doară şi tu ai secerat, avvo?” Zis-a ... mai mult

Acelaşi avva Isaia a chemat pe unul din fraţi şi i-a spălat picioarele şi a pus o mână de linte în oală. Şi după ce s-a înfierbântat, a dat-o în lături. Şi a zis lui fratele: „Nu est... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Isaia]: „De va voi Dumnezeu să miluiască pe vreun suflet, iar el se semeţeşte şi nu sufere, ci îşi face voia sa, îl sloboade pe el să pătimească cele ce nu voieşte,... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Isaia]: „De va voi cineva să răsplătească rău pentru rău, poate şi numai cu ameninţarea să vateme conştiinţa fratelui”

Acelaşi avva Isaia a fost întrebat ce este iubirea de argint? Iar el a răspuns: „A nu crede lui Dumnezeu că poartă grijă de tine, a te deznădăjdui de făgăduinţele lui Dumnezeu şi a iubi ... mai mult


->
Adaus