Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Zis-a avva Yperehie: „Precum leul este înfricoşător măgarilor sălbatici, aşa este şi călugărul cel iscusit gândurilor poftei”.

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl lepădă cal turbat după partea femeiască se află”.

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Călugărul cel ce nu-şi stăpâneşte limba în vremea mâniei, nici patimile nu-şi va stăpâni”.

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Bine este să mănânci carne şi să bei vin, decât să mănânci tu clevetirile, cărnuri de fraţi”.

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Șoptind, şarpele, a scos pe Eva din rai. Asemenea acestuia şi cel ce cleveteşte pe aproapele. Căci sufletului celui ce-l aude, îl prăpădeşte iar pe al său ... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Comoară este călugărului neaverea cea de bună voie. Fă, frate, comoară în ceruri, căci fără sfârşit sunt veacurile odihnei”.

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Aducerea ta aminte totdeauna să-ţi fie pentru Împărăţia Cerurilor şi degrabă o vei moşteni”.

Zis-a iarăşi [avva Yperehie]: „Odor scump este călugărului ascultarea. Cel ce a câştigat-o va fi ascultat de Domnul şi cu îndrăzneală va sta înaintea Celui răstignit. Că Domnul Cel ce S... mai mult


->
Adaus