Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 »

Povestit-a despre sine avva Macarie [egipteanul], zicând: „Când eram mai tânăr şi şedeam la chilie în Egipt, m-au apucat şi m-au făcut cleric în sat. Şi nevrând să primesc, am fugit la ... mai mult

Venit-a odată Macarie egipteanul de la schit la muntele Nitriei, la pomenirea lui avva Pamvo. Şi i-au zis lui bătrânii: „Părinte, spune vreun cuvânt fraţilor”. Iară el a zis lor: „Eu în... mai mult

Avva Macarie [egipteanul] locuia odată în pustia cea mare şi petrecea numai el singur, iar mai jos era altă pustie în care locuiau mai mulţi fraţi. Şi lua seama bătrânul la cale şi a văzut... mai mult

S-a dus avva Macarie cel mare la avva Antonie în munte şi bătând în uşa lui, a ieşit la dânsul şi i-a zis: „Tu cine eşti?” Iar el a zis: „Eu sunt Macarie”. Şi încuind uşa a intrat... mai mult

Spunea avva Macarie [egipteanul] către fraţi despre pustiirea Schitului: „Când veţi vedea că se zideşte chilie aproape de luncă, să ştiţi că aproape este pustiirea lui; când veţi vedea ... mai mult

Zicea iarăşi [avva Macarie egipteanul], vrând să mângâie pe fraţi: „A venit aici un copil îndrăcit cu mama lui şi zicea mamei sale: «Scoală-te bătrâno, să mergem de aici». Iar ea a z... mai mult

Spunea avva Sisoe: „Când eram în Schit cu Macarie [egipteanul], ne-am suit să secerăm cu dânsul şapte inşi. Şi iată o văduvă era adunând în urma noastră spice şi nu înceta plângând... mai mult

Spunea avva Petru despre sfântul Macarie [egipteanul], că mergând odată la un pustnic şi găsindu-l pătimind, i-a întrebat, ce pofteşte să mănânce, fiindcă nimic nu era în chilia lui şi ... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Petru], fiindcă cu nerăutate se purta avva Macarie [egipteanul] cu toţi fraţii, i-au zis lui unii: „Pentru ce te faci pe tine aşa?” Iar el a zis: „Doisprezece ani am sl... mai mult

Se spunea despre avva Macarie [egipteanul], că atunci când se întâmpla a fi cu fraţii, îşi punea luişi hotar, că de se va afla vin pentru fraţi, să bea, dar în loc de un pahar de vin, o zi... mai mult

1 2 3 4 »


->
Adaus