Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Zis-a avva Nil: „Orice vei face spre izbânda asupra fratelui ce te-a nedreptăţit pe tine, toate spre sminteală ţi se vor face în vremea rugăciunii”

A zis iarăşi [avva Nil]: „Rugăciunea este odraslă a blândeţii şi a nemânierii”

A zis iarăşi [avva Nil]: „Rugăciunea este izgonire a întristării şi a mâhniciunii”

A zis iarăşi [avva Nil]: „Mergând, vinde-ţi toate averile tale şi le dă săracilor; şi luând crucea, leapădă-te de sine-ţi, ca să poţi fără de răspândire să te rogi”

A zis iarăşi [avva Nil]: „Orice vei suferi filosofând,vei găsi roada acestuia în vremea rugăciunii”

A zis iarăşi [avva Nil]: „Dorind să te rogi cum se cade, să nu mâhneşti vreun suflet; iar de nu, în zadar alergi”

Zis-a iarăşi [avva Nil]: „Nu voi după cum ţi se pare, să se facă lucrurile tale, ci după cum place lui Dumnezeu şi vei fi tulburat şi nemulţumit în vremea rugăciunii tale”

Zis-a iarăşi [avva Nil]: „Fericit este călugărul, cel ce se socoteşte pe sineşi tuturor lepădătură”

Zis-a iarăşi [avva Nil]: „Nerănit rămâne de săgeţile vrăjmaşului călugărul care iubeşte liniştea. Iar cel ce se amestecă cu mulţimea oamenilor, dese răni primeşte”

Zis-a iarăşi [avva Nil]: „Robul care se leneveşte de lucrurile stăpânului său să se gătească spre bătăi” [Lc 12, 47]


->
Adaus